Cindy.

29 tekstów – auto­rem jest Cin­dy..

Miłość tworzy cier­pienie, cier­pienie tworzy ból, ból tworzy smu­tek, smu­tek tworzy złość, złość tworzy nienawiść. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 6 maja 2010, 17:03

-Po­wiedz mi, jak to jest żyć w praw­dzi­wym świecie, ta­kim bez marzeń, bez śmie­chu,szczęścia. Ta­kim z praw­dzi­wymi uczu­ciami jak za­wiść,smu­tek,żal.
-Źle ro­zumiesz mo­je życie. Oprócz za­wiści jest tu także szcze­rość i od­ro­bina po­zytyw­ne­go nas­ta­wienia do życia. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 17 kwietnia 2010, 11:06

Wszys­cy zasługu­jemy na śmierć; Wszys­cy jes­teśmy grzeszni. 

myśl • 14 kwietnia 2010, 20:42

Bo złe jest złe.
A i tak je rozpowszechniamy. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 24 stycznia 2010, 12:15

Nie już od­kry­jesz me­go serca.

Bo dos­tałeś klucz zaufa­nia, zgu­biłeś go. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 3 stycznia 2010, 20:27

Masz tu pieniądze, idź do skle­pu i kup mi szczęście. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 8 grudnia 2009, 17:08

Fol­low me...I'm gon­na to show you my real face...


Podąrzaj za mną...za­mie­rzam po­kazać ci moją praw­dziwą twarz... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 28 listopada 2009, 21:20

Nie ku­pisz me­go szczęścia. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 18 listopada 2009, 15:55

Kocham,
Gdy pa­da deszcz
Gdy Słońce świeci.
Kocham,
Na­wet gdy mam zły humor
Kocham,
W domu,
I w ogrodzie.
Kocham,
Myślami,
Słowami.
Dniami i nocami.

Kocham. Bo z tobą po­wiązałam nadzieję 

myśl
zebrała 10 fiszek • 16 listopada 2009, 16:11

"Kocham bezgranicznie"
czy­li jak ? 
"bez­gra­nicznie" - to zbyt ogólnie.
-to mi nic nie mówi. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 7 listopada 2009, 18:23
Cindy.

Don't matter?

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cindy.

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność